Tehnike bajcovanja drveta

Današnja tema će biti bajcovanje drveta kao i greške koje se mogu desiti prilikom bajcovanja. Bajcovanje predstavlja osnovnu fazu kada je neki proizvod završen i kada je dekorativni efekat presudan.

Tehnike bajcovanja drveta

Nanošenje bajca četkom

Nanošenje četkom se često koristi za bajcovanje. Metod nanošenja četkom se najčešće koristi za bajcovanje površina koje su komplikovanog oblika. Ukoliko se nanošenje vrši prskanjem kod komplikovanih oblika, može doći do stvaranja vrtloga u uglovima. Time se dovodi do nejednake distribucije, sa svetlijim prugama na linijama vrha. Nanošenje četkom dovodi do toga da površina bude jednomerno obojena.

Drvo potpuno apsorbuje bajc, kako ima mali suvi ostatak. Tragovi dlake četke se zbog toga ne vide ukoliko se koristi četka za nanošenje. Bajc je potrebno naneti u debelom sloju na površinu, a potom se razmaže i poravna dugim pokretima četke. Pokreti četke idu u pravcu vlakna. Neophodno je koristiti četke koje imaju meku dlaku.

Nanošenje bajca četkom

Za ovu tehniku nanošenja bajca, koriste se konvencionalni pištolji za lakiranje ili pumpe. Pumpe rade na niskom pritisku sa pištoljima sa mešanjem vazduha. Nanošenje bajca prskanjem se koristi za ravne površine. Prskanjem se postiže veća produktivnost, ali se i proizvod rasipa. Ukoliko predmet ima ćoškove, potrebno je izbeći nastanak turbulencije.

Zbog toga je potrebno raditi sa niskim pritiskom, a dizne moraju biti manje od onih koje se inače koriste za nanošenje laka. Kada se bajc nanosi prskanjem, postiže se ravnomerna obojenost u zonama veće apsorpcije. Tačnije, količina bajca koja se nanosi po površini je ista. Ako se bajc nanosi četkom u zonama gde drvo apsorbuje veću količinu proizvoda, boja će izgledati tamnije.

U zavisnosti od vrste drveta kao i proizvoda koji se obrađuje, određuje se količina koju treba naneti. Vodeni bajcevi sa velikim molekulima koji mogu da prodru u drvo u većoj meri, koriste se za bukvu ili trešnju. Ako se bajcuju sklopljeni proizvodi, bajc se nanosi potapanjem.

Nanošenje bajca krpom, sunđerom ili valjanjem

Ukoliko se u industrijskoj proizvodnji treba bajcovati ravna površina, proizvod se nanosi velikim valjcima koji ga raspoređuju po površini. Ako želite da postignete ravnomernu boju ili da se pore istaknu, bajc se nanosi sunđerom ili krpom. Nakon bajcovanja četkom ili prskanjem, sunđerom ili krpom se uklanja višak. Osim što sunđeri i krpe otklanjaju višak iz pora drveta, imaju i odlike punioca. Bajcovanjem sunđerom ili krpom zahteva duže sušenje.

Greške bajcovanja drveta

Neravnine zbog nejednakog upijanja: Tvrdo drvo ima zone oko čvorova koje imaju povećanu moć upijanja. Zbog toga što veća količina bajca prodire u njih, one izgledaju tamnije. Moć upijanja je veća kod ivica drveta. Četinare kao mekše vrste drveta, često napadaju bakterije koje ga čine sunđerastim. Pre nego što se drvo oboji, ova promena nije vidljiva. Bitno je koristiti kvalitetno i zdravo drvo.

Ukoliko se na tvrdom drvetu koristi velika količina bajca, a proizvodi ne mogu da prodru u drvo, na površini će doći do pojavljivanja malih mrlja. Ovo se može sprečiti povećanjem moći upijanja drveta, smanjivanjem količine bajca za nanošenje ili povećanjem odnosa za razblaživanje.

Pojava tamnih mrlja pri vodenom bajcovanju: Iako je drvo dobro obrađeno, tanka vlakna drveta ostaju na površini. Uklanjaju se kada se brusi temeljni lak. Ova vlakna se mogu podići i upiti veću količinu bajca pri kroišćenju vodenih proizvoda, zbog upijajuće prirode celuloze. Zato je bitno da se bajc povlači do osnove vlakana, a nakon što se drvo osuši, pojavljuju se tamne mrlje. Pre brušenja drvo je potrebno pokvasiti, kako bi se ovaj problem rešio odnosno izbegao. Na ovaj način će voda podići površinska vlakna koja se uklanjaju brusnim papirom. Ovaj metod se danas retko koristi, zbog vremena obrade koje zahteva.

Neobojene tačke pri vodenom bajcovanju: Nakon što se površinska vlakna podignu, njihovi se vrhovi uklanjaju tako što se bruse. Deo vlakna koji nije bajcovan, izgleda kao neobojena tačka. Kako bi se ovaj problem rešio, potrebno je postupiti kao i kod pojave tamnih mrlja. Ili možete brusiti drvo papirom sa finijim zrnima.

Bajc koji ispušta: Pri pravljenju tamnih nijansi, koristi se veliki procenat ratvorljivog organskog bajca. Time se postiže dobar sjaj i svetlost. Ukoliko se bajc nanese na tvrdo drvo u debelom sloju, temeljni sloj može da rastvori organski deo bajca. Ovu grešku je moguće primetiti kada prvi sloj laka utone u pore i tamne linije se pojave na površini. Ako je reč o poroznom drvetu, nanošenjem boje se mogu pojaviti okrugle izbočine, sa svetlim zonama u porama i tamnim delovima kod ivica. Sa druge strane, ako drvo nije porozno, pojavljuje se velika mrlja bajca. Ovu grešku je teško ukloniti, a ako nije uočljiva mnogo moguće je naneti obojeni završni lak.

Popravke boje

Na površini obrađenog predmeta se mogu videti razlike u boji, nakon nanošenja bajca i prvog sloja laka. Do ovoga dolazi korišćenjem različitih delova stabla, koji su različitih boja i različitog intenziteta upijanja bajca. Kod furniranja se takođe javlja nejednakost u boji. Za ravnomernu obojenost, moguće je koristiti dve tehnike:

  • Bajc se može popraviti
  • Završni premaz može biti u boji

Pri popravljanju bajca, po završenom brušenju i pripremi za završni premaz, nanose se posebne boje. Nakon popravke bajca, sledi nanošenje završnog premaza jer se proizvod brzo suši. Moguće je popraviti samo svetlije delove kako bi postali tamniji ili se može popraviti cela površina.

Kako do savršeno bajcovanog drveta

Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da bajcovanje drveta bude savršeno i bez grešaka.

  • Nakon brušenja uklonite prašinu – Ukoliko u porama ostane prašina, ona će upiti bajc i dovesti do stvaranja tamnih tačaka. Kod određenih vrsta, može doći i do toga da zbog prašine bajc ne upija uopšte.
  • Nanošenje bajca na ravnim površinama – Radite od dna ka vrhu, ukoliko radite na horizontalnim površinama. U dva sloja je bitno naneti bajc kada se koristi pištolj za prskanje. Time će bajc biti ravnomerno razliven. Ako se na površini nalaze pruge ili vertikalni dezeni, potrebno je prvo naneti bajc na te delove, a zatim i na celu površinu. Na ivicama drvo upija više bajca i ovo je uzrok veće obojenosti ovih tačaka. Ukoliko koristite četku, pri nanošenju koristite bajc koji je razblažen.
  • Pripremite dovoljnu količinu bajca – Ako prilikom rada morate da pripremite još bajca, to može dovesti do grešaka pri stvaranju raznih nijansi.
  • Ista osoba mora bajcovati određene delove – Jasno je da svako različito upravlja pištoljem za prskanje. Nanošenje time može izgledati drugačije i zato je bitno da ista osoba bajcuje različite delove koji će se kasnije sastaviti u celinu.

Ako vam je potrebno krečenje vašeg stana, kuće, poslovnog prostora ili uređivanje vašeg doma, pozovite nas: 060/4492-300