Spušteni plafoni ili ne?

Spušteni Plafoni - Ag-Adaptacija

Spušteni plafoni su savršeno rešenje

Spušteni plafoni predstavljaju odlično rešenje za stambene i poslovne prostore. Ono što ih odlikuje je relativna jednostavnost ugradnje, povoljna cena, kao i široke estetske mogućnosti i funkcionalnost. Spušteni plafoni se, u odnosu na želje i budžet, mogu izrađivati od nekoliko vrsta materijala ili proizvoda.

Prednosti spuštenih plafona

Spušteni plafoni imaju razne prednosti, a u nastavku teksta možete pročitati i neke od njih:

 • Jednostavnost ugradnje – vešt majstor za kratko vreme može postaviti spušteni plafon, zahvaljujući primeni potkonstrukcije koja se tačkasto kači na tavanicu.

 • Povoljna cena – još jedna od prednosti spuštenih plafona je i sama cena, naročito kada se sam spušteni plafon koristi kao maska za tavanicu, odnosno – sitnorebrastih armiranobetnskih tavanica kod stare gradnje, plafona od blata i trske, karatavana, potkrovnog prostora

 • Estetske mogućnosti – nerazdvojiv deo estetike spuštenih plafona je i igra sa osvetljenje, kao i uloga skrivanja instalacija.

 • Doprinos komforu i funkciji prostora – pored gore navedenih prednosti koje pružaju spušteni plafoni, takođe je i primena spuštenih plafona dobra za bolje projektovanje osvetljenja, prenos prirodnog svetla, uloga kod izrade enterijera čija funkcionalnost zavisi od akustike – koncertne i biskopske dvorane, škole, bolnice i slično.

 • Protivpožarne karakteristike – spušteni plafoni moraju imati potrebne sertifikate o klasi gorivosti kako je protivpožarnost važna tema u građevinarstvu.

 • Popravke i rekonstrukcija enterijera – spušteni plafoni se vrlo lako postavlju i skidaju, što predstavlja veliku prednost kod popravki, rekonstrukcije kao i samog čišćenja instalacija.

Delovi spuštenih plafona

Spušteni plafoni se sastoje od dva osnovna dela, odnosno potkonstrukcije i plafona – obloga spuštenih plafona.

Spušteni plafoni od gips kartonskih ploča

Podkonstrukcija spuštenih plafona

Metalna podkonstrukcija koja se koristi za spuštene plafone je izrađena od aluminijuma, sa nakerima od čelika, a rešenje kačenja šina odnsno držača za plafonske table razlikuje se od proizvođača do proizvođača. Ovaj tip potkonstrukcija se primenjuje kod izrade spuštenih plafona kako u poslovnim tako i u stambenim zgradama. Kada je reč o izradi manjih plafona, metalna potkonstrukcija se može zameniti drvenom, a umesto specijalnih tabli za spuštene plafone koriste se gips – kartonske ploče.

Ukoliko vas zanimaju spušteni plafoni (cenovnik), AG-Adaptacija vam i tu može pomoći!

Obloge spuštenih plafona

U zavisnosti od vrste, veličine kao i namene spuštenog plafona za oblaganje se koriste razlićiti materijali i tipovi proizvoda. Zavisno od same potrebe određuje se vrsta spuštenog plafona, pa je tako kod manjih radova dovoljno izabrati neke od osnovnih tipova. Postoji nekoliko različitih sistema spuštenih plafona kod kojih se primenjuju različiti materijali:

 • Sistemi sa ramovima i pločama i vidljivom rešetkom – rastena podela plafona prema dimenzijama tipskih elemenata koji se postavljaju između njih.

 • Sistemi sa ramovima i pločama i nevidljivom rešetkom – dimenzija ploča su kvadratnih dimenzija 40×40, 60×60 i slično

 • Sistemi sa linearnim trakama – primer kod ovog tipa sistema spuštenog plafona je sistem aluminijumskim ili PVC profilima širine oko 10 cm koji se koriste u kupatilima i kuhinjama za sakrivanje instalacija

 • Sistemi sa otvorenom rešetkom – metalni ili plastični polutransparantni spušteni plafoni i rešetke od drvenih profila

 • Bešavni sistemi – odnosno spušteni plafoni od gips- kartonskih ploča čije se spojnice zaptivaju bandaž trakom i glet masom

 • Liveni fazonirani paneli – oni se irađuju kao tipski ili specijalno dizajnirani paneli od polimera, gipsa ili aluminijuma, a mogu biti trasnparentni i koristiti kao površine za disperziju veštačkog osvetljenja iza njih

 • Sistemi sa nategnutim tekstilom – kako bi se održao kvalitet vazduha u prostoriji treba voditi računa o vrsti prostora kao i o kvalitetu tekstila.

Završna obrada

Završna obrada spuštenih plafona uključuje boju, tapete, profile, osvetljenje, rešetke za KGH sisteme, premaze i slično. Boja i završna obrada perforirane ili ravne površine je gotov tipski elemnat za spuštene plafone. Kod bešavnih sistema završna obrada plafona se radi u skladu sa završnom obradom zidova, odnosno postavljanje tapeta, molerski radovi.

Profili i lajsne za spuštene plafone isti su onima koji se koriste za zidove, a kod bešavnih sistema koriste se gipsani ili profili od ekspandiranog epolistirola. Profili za spuštene plafone mogu biti i od plastičnih masa ili metala.

KGH Sistemi

Konačni izgled kao i završnu obradu određuju KGH sistemi. Odnosno, pri samom projektovanju enterijera treba voditi računa da spušteni plafon može pozitivno ili negativno uticati na efikasnost KGH sistema. Plafon utiče na prirodnu cirkulaciju vazduha pa se njegovim ubrzanjem može smanjiti opterećenje na uređaje, tačnije remećenjem cirkulacije vazduha u prostoriji može uticati na njihov intenzivniji rad.

Spušteni plafoni ideje

Kako odabrati boje za krečenje? Obavezno pogledajte!

Spušteni plafoni od gips - kartonskih ploča

Kada je reč o spuštenim plafonima od gips – kartonskih ploča, oni se rade slično kao i pregradni zidovi od istog materijala. Prilikom izgradnje ovog tipa spuštenog plafona koristi se roštiljska drvena potkonstrukcija. Roštilj od drvene potkonstrukcije možete pričvrstiti za tavanicu zavrtnjima sa tiplovima ili metalnim bočnim L držačima na zidovima.

Ukoliko je plafon relativno ravan, umesto drvenih gredica možete koristiti i užu dasku kako biste što manje oduzeli od visine prostorije. Takođe treba voditi računa o tome da drveni elemtni budu dimenzionisani tako da mogu izdržati opterećenje i raspon, kako ne bi došlo do uvijanja. Do uvijanja plafona može doći ukoliko drvo nije dovoljno suvo. Kada je postavljena potkonstrukcija sledi korak kada treba samo da ušrafite gips – kartonske ploče.

Pre postavke ploče možete napraviti otvore za plafonjerke ili provlačenje kablova, ili nakon postavljanja plafona.

Saveti za postavljanje gips - kartonskih ploča

Iz stetskih razloga kao i zbog same funckije bezbednosti, važno je da prilikom postavljanja ploča zavrtnje postavljate upravno/normalno na ploču, odnsno pod uglom od 90 stepeni. Kada je reč o gustini postavljanja zavrtnja, preporuka je da ih postavljate češće i u skladu sa veličinom gips – kartonskih komada.

Korak koji sledi nakon postavljanja gips – kartonskih ploča je postavljanje samolepljive trake na njihove spojeve, koje imaju zadatak da prekriju spojnice, a na njih se stavlja mrežice i glet masa koja će poravnati plafon. Oborene ivice na bočnim krajevima gips – kartonskih ploča služe da na to mesto stane mreža i glet masa.

Takođe je bitno da se na spoju plafona i zida postave ove trake kako se ne bi pojavili procepi.

Ako vam je potreban profesionalni molerski tim za vaš dom ili jednostavno savet stručnjaka, pozovite nas: 060/4492-300